Zarządzenie Nr 842/XI/2020 z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołdap na lata 2021 - 2036

Autor: Piotr Mietliński
Data utworzenia: 18-11-2020 14:39:02