Zarządzenie Nr 845/XI/2020 Burmistrza Gołdapi z dnia 16.11.2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:Budowa systemu parkingowego

Autor: Jarosław Duchnowski
Data utworzenia: 19-11-2020 22:06:08