Zarządzenie Nr 815/X/2020 Burmistrza Gołdapi z dnia 29 października 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia podstawowej kwoty dotacji w 2020 r. dla publicznych i niepublicznych placówek oświatowych

Autor: Agnieszka Wojtala
Data utworzenia: 21-11-2020 14:41:55