Zarządzenie nr 848_XI_2020 Burmistrza Gołdapi z dnia 24 listopada 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Biblioteki Publicznej w Gołdapi.

Autor: Justyna Charkiewicz
Data utworzenia: 24-11-2020 9:10:52