Zarządzenie Nr 851/XI/2020 Burmistrza Gołdapi z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Gołdap, położonych w Gołdapi przy Placu Zwycięstwa na rzecz Orange...

Autor: Karolina Burba
Data utworzenia: 25-11-2020 14:52:40