Zarządzenie Nr 852/XI/2020 Burmistrza Gołdapi z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie powołania roboczego zespołu zadaniowego do spraw zmian organizacyjnych w oświacie w Gminie Gołdap

Autor: Agnieszka Wojtala
Data utworzenia: 01-12-2020 17:05:58