Zarządzenie Nr 1531/V/2022 Burmistrza Gołdapi z dnia 5 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy pod uprawy rolne i zagospodarowanie zielenią

Autor: Olga Sadowska
Data utworzenia: 06-05-2022 9:41:26