Wykaz zadań własnych gminy zlecanych do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych...

Dot2004.doc (57.00 Kb)
Autor edycji: Tomasz Mikielski
Data edycji: 07-09-2009 23:33:30