Nadwyżka / Deficyt

Po stronie planu na 2006 rok jest deficyt w kwocie 4.711.000,- zł.

Po stronie wykonania za I kwartał b.r. jest nadwyżka w kwocie 976.837,- zł.