Nadwyżka / Deficyt

Po stronie planu na 2006 rok jest deficyt w kwocie 4.711.000,- zł.

Po stronie wykonania za I kwartał b.r. jest nadwyżka w kwocie 976.837,- zł.

Autor edycji: Tomasz Mikielski
Data edycji: 07-09-2009 23:33:31