Informacja o naborze pracowników do obsługi nowo otwartego Kompleksu Sportowego Hala – Basen w Gołdapi

Dyrektor


Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gołdapi informuje, że w wyniku zakończonych procedur naboru pracowników do obsługi nowo

otwartego Kompleksu Sportowego Hala – Basen w Gołdapi

zostali zatrudnieni następujący pracownicy:

1. Marian Mioduszewski - Kierownik – Gospodarz Obiektu

2. Wojciech Nadgłowski - Główny Mechanik

3. Joanna Kokocka - Menedżer Sportu

4. Sylwia Dzienis - Pomoc Administracyjna

5. Beata Saczewska - Recepcjonista – Szatniarz

6. Agnieszka Hołdyńska - -//- -//-

7. Monika Wawrzyn - -//- -//-

8. Marta Milewska - Sprzedawca – Kontroler biletów

9. Anita Orłowska - -//- -//-

10. Renata Artysiewicz - -//- -//-

11. Elżbieta Kosińska - Sprzątaczka

12. Elżbieta Łapińska - -//-

13. Izabella Sieczkowska - -//-

14. Celina Kołodziej - -//-

15. Wiesława Romanowska - -//-

16. Krzysztof Zieliński - Elektryk

17. Piotr Masiulaniec - Obsługa okołobasenowa-Konserwator

18. Józef Karpiński - -//- -//-

19. Bogdan Wysocki - -//- -//-

20. Roman Mossakowski - -//- -//-

21. Adam Kozłowski - Ratownik

22. Mariusz Deptuła - -//-

23. Tomasz Zbierajewski - -//-

24. Krzysztof Ostaszewski - -//-

25. Paweł Mackiewicz - -//-

26. Jacek Kowalewski - -//-


Dyrektor OSiR


Marian Kulikowski