Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU

DYREKTOR OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W GOŁDAPI

INFORMUJE , O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE – SAMODZIELNY REFERENT DS. KADR I KSIĘGOWOŚCI

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury konkursu na ww. stanowisko została wybrana Pani Joanna Jankowska zamieszkała w Pogorzeli.

Uzasadnienie dokonanego wyboru.:
Pani Joanna Jankowska spełniła niezbędne wymagania kwalifikacyjne określone w ogłoszeniu o naborze. Wykazała się znajomością zadań z zakresu kadr i księgowości .Posiada doświadczenie zawodowe i odpowiedni staż pracy . Z rozmowy kwalifikacyjnej otrzymała największą ilość punktów.

Dyrektor
Ośrodka Sportu i Rekreacji
Marian Kulikowski