Informacja o wynikach naboru na stanowisko głównego księgowego w Szkole Podstawowej Nr 1 w Gołdapi

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gołdapi

informuje, o wyniku naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Szkole Podstawowej Nr 1 w Gołdapi – główny księgowy.


Informuję, że w wyniku zakończenia naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Małgorzata Czuper

Pani Małgorzata Czuper ma wymagany staż do zajmowania stanowiska głównej księgowej. Wykazała się wiedzą z zakresu prowadzenia księgowości. Uzyskała najwyższą liczbę punktów.


Dyrektor Szkoły Nr 1 w Gołdapi

Beata Karpińska