Informacja o wynikach konkursu na stanowisko kustosza muzeum

 INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSUDYREKTOR OŚRODKA SPORTU I REKREACJI

W GOŁDAPI

informuje, o wyniku naboru na stanowisko

KUSTOSZ MUZEUM

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Beata Otto zamieszkała w Gołdapi.


Uzasadnienie dokonanego wyboru.

Pani Beata Otto spełniła wszystkie wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze.

Kandydatka posiada odpowiednie predyspozycje, wiedzę

i umiejętności gwarantujące wykonywanie obowiązków na stanowisku Kustosza Muzeum.

Uzyskała zadawalającą ilość punktów.
Dyrektor

Ośrodka Sportu i Rekreacji

Marian Kulikowski

Gołdap, dnia 07.05.2008r.