Projekt „Zajęcia specjalistyczne w SP1”

            W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w SP nr1 odbywają się zajęcia specjalistyczne: terapia pedagogiczna, logopedyczna, zajęcia wyrównawcze. Uczestniczą w nich dzieci z kl. 0 – III .

Celem podjętych działań jest zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych uczniów w trakcie procesu kształcenia, a także wspieranie uczniów niepełnosprawnych.

P1030997.JPG (1.67 Mb)

P1040067.JPG (875.95 Kb)

P1040072.JPG (2.22 Mb)

P1040182.JPG (2.14 Mb)

P1040187.JPG (2.11 Mb)

P1040191.JPG (2.08 Mb)

zdjecia_424.jpg (2.37 Mb)

zdjecia_428.jpg (1.43 Mb)