INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU księgowy – kasjer

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi informuje o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gołdapi

księgowy – kasjer – 1 etat

 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Anna Chalecka, zamieszkała w Gołdapi.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Anna Chalecka spełniła wszystkie wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Wykazała się dobrym przygotowaniem merytorycznym do pracy na ww. stanowisku. Posiada doświadczenie zawodowe w księgowości.


Kierownik

Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi

Danuta Grabowska

Autor: Tomasz Mikielski
Data utworzenia: 29-03-2010 15:36:16
Autor edycji: Tomasz Mikielski
Data edycji: 29-03-2010 15:36:16