Informacja o wynikach konkursu

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi informuje o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gołdapi

podinspektor ds. funduszu alimentacyjnego– 1 etat

 

 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Anna Makal, zamieszkała w Gołdapi.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Anna Makal spełniła wszystkie wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Wykazała się dobrym przygotowaniem merytorycznym do pracy na ww. stanowisku.

 

Gołdap, 07.06.2010 r.

 

Kierownik

Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi

 

Agnieszka Iwanowska

Autor: Tomasz Mikielski
Data utworzenia: 08-06-2010 13:36:33
Autor edycji: Tomasz Mikielski
Data edycji: 08-06-2010 13:36:33