Informacja o wynikach naboru

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

NA STANOWISKO SPECJALISTA DS. ZAMOWIEŃ PUBLICZNYCH

 

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko, została wybrana Pani Jolanta Sztabińska, zamieszkała w Gołdapi.

 

 

 

Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi

Agnieszka Iwanowska

 

 

Autor: Tomasz Mikielski
Data utworzenia: 14-07-2010 13:04:37
Autor edycji: Tomasz Mikielski
Data edycji: 14-07-2010 13:06:25