Informacja o wynikach naboru

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

 

 

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na specjalistów: 1) policjanta, 2) psychologa, 3) prawnika, 4) terapeuty uzależnień, 5) animatora lokalnego na ww. stanowiska zostały wybrane następujące osoby:

  1. policjant – Pan Krzysztof Zaręba, zam. w Gołdapi

  2. psycholog – Pani Agnieszka Chyża – Rogalska, zam. w Ełku

  3. prawnik- Pan Iwo Ciuk, zam. w Olecku

  4. terapeuta uzależnień – Pani Mirosława Poniatowska, zam. w Gołdapi

  5. animator lokalny – Pani Katarzyna Solarczyk, zam. w Gołdapi

 

 

 

Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi

Agnieszka Iwanowska

Autor: Tomasz Mikielski
Data utworzenia: 30-07-2010 14:49:01
Autor edycji: Tomasz Mikielski
Data edycji: 30-07-2010 14:49:01