Zgodnie z ustawą z 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104) Urząd Miejski w Gołdapi podaje do publicznej wiadomości kwartalną informację o wykonaniu budżetu j.s.t., w tym kwotę deficytu lub nadwyżki

Nadwyżka / Deficyt

nds2.pdf (183.77 Kb)
Autor edycji: Tomasz Mikielski
Data edycji: 07-09-2009 23:33:31