INFORMACJA BURMISTRZA GOŁDAPI o wyniku naboru na stanowisko archiwisty - koordynatora czynności kancelaryjnych - 1/2 etatu (umowa na zastępstwo)

Autor: Róża Popławska
Data utworzenia: 10-10-2019 12:38:47