INFORMACJA BURMISTRZA GOŁDAPI o wyniku naboru na stanowisko ds. kadr i płac - 1 etat (umowa na zastępstwo)

Autor: Róża Popławska
Data utworzenia: 10-10-2019 12:42:15