Zarządzenie Nr 514/II/2020 Burmistrza Gołdapi z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy "Słoneczny Dom" w Gołdapi

Autor: Róża Popławska
Data utworzenia: 12-02-2020 15:14:22