Projekt uchwały Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie podziału województwa warmińsko-mazurskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii o których mowa w ustawie Prawo łowieckie.

/files/files/Projekt%20podzia%C5%82u%20na%20obwody%20%C5%82owieckie.pdf

Autor: Józef Zaśkiewicz
Data utworzenia: 16-12-2019 9:38:31