GPO.6220.19.2019 Komunikat Burmistrza Gołdapi o wydaniu postanowienia nakładającego obowiązk wykonania raportu oraz karta inf. nr 31/2019 - Budowa elektrowni fotowoltaicznej dz. 76/77 obręb Kozaki

/files/files/6220.19.2019%20oo%C5%9B%20-%20komunikat%20o%20post.%20oo%C5%9B.odt

Autor: Anita Germaniuk
Data utworzenia: 18-12-2019 11:00:17