GPO.6220.17.2019 Obwieszczenie Burmistrza Gołdapi o wydaniu postanowienia nakładającego obowiązk wykonania raportu oraz karta inf. nr 1/2020 - rozbudowa drogi krajowej nr 65 na odc. drogowe przejście graniczne Gołdap

/files/files/6220.17.2019%20obw.%20o%20post.%20raport%2049%20kpa.odt

Autor: Anita Germaniuk
Data utworzenia: 09-01-2020 12:42:48