zawiadomienie Urzędu Gminy Kowale Oleckie w sprawie przebudowy gminnej drogi publicznej Nr 138048 na działce 5/4 relacji Pogorzel gmina Gołdap - Borkowiny, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

/files/files/zawiadomienie%20kowale%20oleckie.pdf

Autor: Anita Germaniuk
Data utworzenia: 21-01-2020 12:40:54