Karta informacyjna GPO.6131/7/2020. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z działki nr 700/5 położonej przy ul. Sikorskiego w Gołdapi.

/files/files/Nr.7.2020%2C%20wniosek%20PWiK%206131.69....odt

Autor: Józef Zaśkiewicz
Data utworzenia: 10-07-2020 10:23:48