UCHWAŁA Nr XXXI/195/2009 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 26 stycznia 2009r.

Uchwala_Nr_1.pdf (62.86 Kb)
Autor edycji: Tomasz Mikielski
Data edycji: 31-12-2009 11:27:26