UCHWAŁA Nr XXXIV / 218 / 2009 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 17 kwietnia 2009r.

Uchwala_Nr_5.pdf (54.60 Kb)
Autor edycji: Tomasz Mikielski
Data edycji: 31-12-2009 11:27:26