UCHWAŁA Nr XXXV / 228 / 2009 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 26 maja 2009r.

Uchwala_Nr_6.pdf (111.87 Kb)
Autor edycji: Tomasz Mikielski
Data edycji: 31-12-2009 11:27:26