Wykaz osób, którym udzielono pomocy publicznej

 
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2008 r. (art. 14, pkt 2, lit.f Ustawy o finansach publicznych- Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.)
FORMA POMOCY PUBLICZNEJ BENEFICJENT POMOCY PUBLICZNEJ
POMOC PUBLICZNA W ROLNICTWIE Józef Zaborowski
Krzysztof Sztandera
Edward Trzasko
Farmer
Dariusz Szporak
Jarosław Dziatkowski
Marcin Brodowski
Kazimierz Kazaniecki
Wiesław Żabicki
Jerzy Zalewski
Józef Bernatowicz
Bogusław Mazurek
Krzysztof Zajączkowski
Marek Bobrowski
Dorota Gołubowicz
Janusz Kliniewski
Dariusz Grabek
Wojciech Rojek
Dariusz Pietruszewski
Andrzej Walicki
Jacek Wójcik
Dominik Struss
Andrzej Ciołek
Jarosław Tylenda
Sławomir Turowski
Arkadiusz Rydzewski
Ryszard Bondzio
Henryk Luto
Elżbieta Milewska
Tomasz Harydowicz
Anna Fiedorowicz
Andrzej Owczarek
Zdzisław Dołęga
Ryszard Szumiński
Damian Dołęga
Lidia Lutyńska
Banach Krzysztof
Wojciech Hołubowicz
Marek Ułanowicz
Władysław Ewko
Andrzej Misiukanis
Wojciech Strzałkowski
Zenon Zarzecki
Antoni Wawrzyn
Rafał Łanczkowski
Józef Luto
Alicja Szocik
Tadeusz Faliński
POMOC PUBLICZNA DE MINIMIS W ROLNICTWIE Wiesław Wójcik
Stefan Szender
Marianna Andrzejaczek
Zbigniew Zajączkowski
Mariusz Szyszko
Ewa Rakowska
Romuald Żukowski
POMOC PUBLICZNA DE MINIMIS DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Tadeusz Aneszko
Jolanta Wesołowska
Piotr Wojciechowski
Budomex Puza Sp. J.
Piekarnia Kaja Sp. J.
Cedat Sp. z o.o.
A&G Koperty Company Sp. z o.o.
Club Yachts Kot Sp. J.
Bak Sp. z o.o.
Geber Sp. J.
Edward Górski


Sporządziła: Janina Chlebowska, dnia 03 kwietnia 2009 r.