Nadwyżka / Deficyt

Rb-NDS.pdf (185.99 Kb)
Autor edycji: Tomasz Mikielski
Data edycji: 07-09-2009 23:33:31