Zgodnie z ustawą z 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104) Urząd Miejski w Gołdapi podaje do publicznej wiadomości kwartalną informację o wykonaniu budżetu j.s.t., w tym kwotę deficytu lub nadwyżki

Należności

files/fck/21/file/III-Kwartal-2009/Rb-N.pdf

Autor: Tomasz Mikielski
Data utworzenia: 31-12-2009 11:54:19
Autor edycji: Tomasz Mikielski
Data edycji: 31-12-2009 11:54:19