Zarządzenie Nr 1074/X/2014 Burmistrza Gołdapi z dnia 22 października 2014 roku w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików wojewódzkich i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.

files/fck/597/Zarzadzenie_Nr_1074(1).pdf

Autor: Edyta Białek
Data utworzenia: 23-10-2014 13:32:30
Autor edycji: Edyta Białek
Data edycji: 23-10-2014 13:32:30