Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Gołdapi z dnia 22 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Gołdapi w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

files/fck/21/Rada.pdf

Autor: Edyta Białek
Data utworzenia: 27-10-2014 10:13:55
Autor edycji: Tomasz Mikielski
Data edycji: 30-10-2014 14:37:43