Wykaz członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16.11.2014r.

files/fck/21/Komisje-Obwodowe.pdf

Autor: Tomasz Mikielski
Data utworzenia: 03-11-2014 15:24:07
Autor edycji: Tomasz Mikielski
Data edycji: 03-11-2014 15:24:07