ZARZĄDZENIE NR 1413/VIII/2018 Burmistrza Gołdapi w sprawie wyznaczania miejsc do bezpłatnego wywieszania urzędowych obwieszczeń wyborczych oraz plakatów komitetów wyborczych w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Autor: Tomasz Mikielski
Data utworzenia: 27-08-2018 17:48:57