OBWIESZCZENIE Burmistrza Gołdapi o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Gołdapi w wyborach do Rady Miejskiej w Gołdapi

Autor: Tomasz Mikielski
Data utworzenia: 27-08-2018 17:50:53