INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Olsztynie II z dnia 7 września 2018 r. o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych oraz miejscu, dacie i godzinie losowania kandydatów do składów tych komisji

Autor: Tomasz Mikielski
Data utworzenia: 10-09-2018 15:14:51