ZGŁASZANIE KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

 

Zgłaszanie kandydatów
na członków obwodowych komisji wyborczych

Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych przyjmują urzędnicy wyborczy, właściwi dla gminy, w której siedzibę ma dana komisja, za pośrednictwem urzędu gminy.

Zgłoszenia za pośrednictwem Urzędu Miejskiego w Gołdapi
przyjmują następujący pracownicy:

Róża Popławska oraz Anna Rawinis w pokoju nr 4 i 4b, I piętro
w Urzędzie Miejskim w Gołdapi przy Placu Zwycięstwa 14; 19-500 Gołdap.

Zgłoszenia można składać do 21 września 2018 r. w dniach i godzinach pracy Urzędu.

Wytyczne, wyjaśnienia oraz wzory dokumentów dotyczące zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych znajdują się na stronie Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Olsztynie pod adresem:

https://olsztyn.kbw.gov.pl/767_Wybory_samorzadowe_w_2018ampnbspr/1/27353_Obwodowe_komisje_wyborcze

Autor: Róża Popławska
Data utworzenia: 17-09-2018 14:48:27
Autor edycji: Róża Popławska
Data edycji: 17-09-2018 14:48:50