Uchwała Nr 5/2018 Miejskiej Komisji Wyborczej w Gołdapi z dnia 17 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia składu, siedziby oraz harmonogramu dyżurów Miejskiej Komisji Wyborczej w Gołdapi w wyborach organów jednostek samorządu terytorialn

 

/files/files/Uchwala_Nr_5_2018_MKW.pdf

Autor: Róża Popławska
Data utworzenia: 17-09-2018 18:48:30