Postanowienie Komisarza Wyborczego w Olsztynie II z dnia 13 września 2018 r. w sprawie podziału gminy Gołdap na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Autor: Róża Popławska
Data utworzenia: 21-09-2018 20:33:26
Autor edycji: Róża Popławska
Data edycji: 21-09-2018 20:39:28