Rady osiedlowe

ORGANY OSIEDLI
Kadencja 2014-2018

Osiedle Nr I
Przewodniczący Rady Osiedla Pan Paweł Dobuszyński
Przewodniczący Zarządu Osiedla Pan Jacek Rakowski

Osiedle Nr II
Przewodniczący Rady Osiedla Pan Andrzej Juchniewicz
Przewodniczący Zarządu Osiedla Pan Marian Waraksa

Osiedle Nr III
Przewodniczący Rady Osiedla – nie dokonano wyboru, brak kworum
Przewodniczący Zarządu Osiedla – nie dokonano wyboru, brak kworum

Osiedle Nr IV
Przewodniczący Rady Osiedla Pan Adam Bruś
Przewodniczący Zarządu Osiedla Pan Tadeusz Frydrych

Osiedle Nr V
Przewodniczący Rady Osiedla - Pan Henryk Staniaszek
Przewodniczący Zarządu Osiedla - Pan Grzegorz Roczeń

Osiedle Nr VI
Przewodniczący Rady Osiedla – nie dokonano wyboru, brak kworum
Przewodniczący Zarządu Osiedla – nie dokonano wyboru, brak kworum

Osiedle Nr VII
Przewodniczący Rady Osiedla Pan Marcin Dojlido
Przewodniczący Zarządu Osiedla Pan Marek Baniel

Osiedle Nr VIII
Przewodniczący Rady Osiedla – nie dokonano wyboru, brak kworum
Przewodniczący Zarządu Osiedla – nie dokonano wyboru, brak kworum

Autor: Iwona Urban
Data utworzenia: 02-03-2011 12:23:28
Autor edycji: Tomasz Mikielski
Data edycji: 08-09-2017 15:15:21