Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Gołdap do roku 2025

files/fck/21/Strategia_rozwoju_Gminy_Goldap_-_13_06_2014r_(1).pdf

files/fck/21/Plan_dzialan_promoc_2013-2015(2).pdf

files/fck/21/Diagnoza_Goldap_(1).pdf

Autor: Tomasz Mikielski
Data utworzenia: 21-08-2014 13:52:25
Autor edycji: Tomasz Mikielski
Data edycji: 21-08-2014 13:52:25