Uchwała w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołdap na lata 2011– 2032 z dnia 27 września 2011 roku

files/fck/21/WPF_Uchwala_27_10_2011_i_zalaczniki_1_2_3.pdf

Autor: Tomasz Mikielski
Data utworzenia: 03-10-2011 14:24:24
Autor edycji: Tomasz Mikielski
Data edycji: 03-10-2011 14:24:24