Informacja o wskazanych miejscach na terenie Gminy przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

 

INFORMACJA
Burmistrza Gołdapi
Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości informację o wskazanych miejscach na terenie Miasta przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.
 
Miejsca lokalizacji słupów ogłoszeniowych:
1.Plac Zwycięstwa
2. ul. Górna
3. ul. Wojska Polskiego
4. ul. 1 Maja
5. Osiedle II
Rzeźby drewniane:
1. Plac Zwycięstwa
Miejsca lokalizacji tablic ogłoszeniowych:
1. ul. 1 Maja
2. Osiedle I
3. Osiedle II
Tablice ogłoszeniowe znajdują się w każdym sołectwie na terenie gminy: Bałubiany, Barkowo, Babki, Bitkowo, Botkuny, Dunajek, Dzięgiele, Galwiecie, Główka, Grabowo, Górne, Jabłońskie, Jany, Jeziorki Wielkie, Juchnajcie, Konikowo, Kośmidry, Kowalki, Kozaki, Łobody, Marcinowo, Nasuty, Osowo, Pietraszki, Pogorzel, Rożyński Wielki, Siedlisko, Skocze, Suczki, Wiłkajcie, Zatyki.
 
Plakaty wyborcze mogą być naklejane bezpłatnie, wyłącznie na ww.miejscach.
W przypadku nie usunięcia przez pełnomocników wyborczych plakatów wyborczych w terminie 30 dni po dniu wyborów, zostaną oni obciążeni kosztem ich usunięcia.
Burmistrz Gołdapi
/-/ Marek Miros

 

Autor: Tomasz Mikielski
Data utworzenia: 16-08-2011 15:10:37
Autor edycji: Tomasz Mikielski
Data edycji: 21-09-2015 13:32:13