Zarządzenie Nr 308/VIII/2019 Burmistrza Gołdapi z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia miejsc do bezpłatnego wywieszania urzędowych obwieszczeń wyborczych oraz plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP

Autor: Róża Popławska
Data utworzenia: 20-08-2019 11:12:08
Autor edycji: Róża Popławska
Data edycji: 20-08-2019 11:12:25