Zarządzenie Nr 317/IX/2019 Burmistrza Gołdapi z dnia 02.09.2019 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13.10.2019r.

Autor: Piotr Mietliński
Data utworzenia: 04-09-2019 10:51:59
Autor edycji: Piotr Mietliński
Data edycji: 04-09-2019 10:52:15