Zarządzenie Nr 340/IX/2019 Burmistrza Gołdapi z dn. 16.09.19r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019r.

Autor: Piotr Mietliński
Data utworzenia: 19-09-2019 14:33:53
Autor edycji: Piotr Mietliński
Data edycji: 19-09-2019 14:34:18