POSTANOWIENIE NR 389/2019 Komisarza Wyborczego w Olsztynie II z dnia 23 września 2019 r. w/s zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Autor: Róża Popławska
Data utworzenia: 23-09-2019 11:57:10